Ekonomicky oprávnené náklady

V zmysle § 72 ods. 20 písm. a Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zverejňujeme priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok (2019)

  • Ekonomicky oprávnené náklady na osobu a rok12.129,64 EUR.

  • Ekonomicky oprávnené náklady na osobu a mesiac1.010,80 EUR.

  • Ekonomicky oprávnené náklady na osobu a deň33,23 EUR.