Príloha č. 2 - plánu na riešenie krízovej situácie

Postup pri podozrení na ochorenie COVID‑19 u zamestnanca

  1. Zamestnanec, ktorý bol v kontakte s osobou pozitívne testovanou na COVID‑19 alebo bol sám pozitívne testovaný, bezodkladne nahlási túto skutočnosť riaditeľovi ZpS. Takýto zamestnanec je bezodkladne umiestnený do domácej karantény po dobu 14 dní.

  2. Zamestnanec kontaktuje svojho všeobecného lekára a RÚVZ a riadi sa ich pokynmi.

  3. V prípade potvrdenia ochorenia COVID‑19 u zamestnanca sú v ZpS izolované všetky ostatné osoby, ktorí prišli s chorým zamestnancom do kontaktu, ak tak určí hygienik RÚVZ. Všetky priestory a povrchy, v ktorých sa chorý zamestnanec nachádzal, musia byť následne dôkladne dezinfikované za použitia virucídneho dezinfekčného prostriedku podľa dezinfekčného plánu prevádzkového poriadku ZpS a usmernenia pracovníka RÚVZ.

Späť na Plán riešenia krízovej situácie pri výskyte ochorenia COVID‑19 v ZpS Família