Ekonomicky oprávnené náklady

V zmysle § 72 ods. 20 písm. a Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zverejňujeme priemerné ekonomicky oprávnené náklady za predchádzajúci rozpočtový rok (2020)

  • Ekonomicky oprávnené náklady na osobu a rok14.421,42 EUR.

  • Ekonomicky oprávnené náklady na osobu a mesiac1.201,79 EUR.

  • Ekonomicky oprávnené náklady na osobu a deň39,51 EUR.