Zariadenie pre seniorov FAMILIA n. o.

Zariadenie pre seniorov FAMILIA n. o., začala svoju činnosť 01. 07. 2013 s kapacitou zariadenia 9 miest.

V súčasnosti poskytujeme, po rozsiahlej modernizácií v roku 2021 a dobudovaní nových priestorov, sociálne služby 14 klientom v seniorskom veku.

Máme bohaté skúsenosti predovšetkým s neurologickými ochoreniami, najmä stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode, ischemickej chorobe mozgu, infarkte mozgu a pod. Ďalšou cieľovou skupinou sú klienti s ortopedickými diagnózami ako sú stavy po úrazoch, pádoch a zlomeninách.

Naším cieľom je poskytovať profesionálnu sociálnu službu ľudom, ktorí ju potrebujú. Ide o klientov v seniorskom veku, ktorí sa ocitli v životnej situácií, kedy chcú svoje dni tráviť v príjemnom a pokojnom prostredí, užívať si výhody, ktoré im Zariadenie pre seniorov Família dokáže ponúknuť a viesť bezstarostný život, ktorý si určite zaslúžia.

Sociálne služby v našom zariadení poskytujeme formou celoročného dlhodobého pobytu.

Kontakt