Naše služby

Našim cieľom je poskytovať profesionálnu sociálnu službu klientom v seniorskom veku. Služby sú určené pre ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a chcú naďalej žiť v príjemnom a pokojnom prostredí. Sociálne služby sú v našom zariadení poskytujeme formou celoročného dlhodobého pobytu.

Poskytujeme ubytovanie v jedno-, dvoj- a trojlôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením.

Zariadenie je bezbariérové, stoličkový výťah umožňuje klientom s obmedzenou pohyblivosťou pohyb aj po schodoch.

Ďalej ponúkame:

Odborné činnosti

Obslužné činnosti